Crkva Uznesenja Marijina

Kulturna dobra grada Supetar

Na području grada Supetar nalazi se 40 kulturnih dobara. 14 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 10 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro …

Kulturna dobra grada Supetar Read More »

Kulturna dobra općine Sutivan

Na području općine Sutivan nalazi se 13 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Kulturna dobra općine Josipdol

Most na rijeci Mrežnici Most preko danas uglavnom suhog korita rijeke Mrežnice na cesti koja povezuje Ogulin i Josipdol, premošćuje rijeku u dužini od oko 76 m s dvanaest polukružnih svođenih otvora. Uzvodna čeona strana mosta raščlanjena je kljunovima koji artikuliraju riječne stupove osim dva stupa koji se nalaze na desnoj obali. Kljunovi različitih širina …

Kulturna dobra općine Josipdol Read More »

Kulturna dobra općine Rogoznica

Orgulje u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije Pneumatske orgulje sjevernog tipa u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije gradila je tvrtka Mayer godine 1908. Instrument je s 8 registara, 1 manualom i pedalom. Opseg manuala je C-g3, a pedala C-d1. nad povišenim postoljem raščlanjenim sa 4 zaklopnice s ukladama uzdiže se prospekt, s tri para …

Kulturna dobra općine Rogoznica Read More »