Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Kulturna dobra grada Oroslavje

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije iz 18. st nalazi se u središtu naselja Oroslavje u neposrednoj blizini dvorca Vranyczany. Jednobrodna građevina s užim i nižim kvadratnim svetištem sa stiješnjenom apsidom, zvonikom u ravnini pročelja i sakristijom sjeverno od svetišta, obnovljena 1936. g. Unutrašnjost crkve oslikana je figuralnim i ornamentalnim …

Kulturna dobra grada Oroslavje Read More »

Kulturna dobra općine Sveta Marija

Orgulje u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije Neogotičke orgulje djelo su mariborskog graditelja Leonhardta Ebnera, s 22 registra, 2 manuala i 1 pedalom, građene su između 1869. i 1870. g. Prema pretpostavci L. Šabana registre drugog manuala nadograđivao je Josip Brandl, nije utvrđeno kada, dodajući niz romantičnih registra, karakteristične boje. Prvi manual je mehaničkog, a …

Kulturna dobra općine Sveta Marija Read More »

Kulturna dobra općine Gornja Rijeka

Orgulje u crkvi sv. Franje Ksaverskog Orgulje imaju 10 registara, 1 manual i pedal. Mehaničke je trakture. Gradio ih je varaždinski majstor Matija Jeremitz 1833. godine i one su jedino sigurno sačuvano njegovo djelo. Manubriji su poredani visoko nad sviraonikom, u horizantalnom nizu što odaje utjecaj štajerske tradicije. Vrlo lijepo i skladno bidermajersko kućište također …

Kulturna dobra općine Gornja Rijeka Read More »

Kulturna dobra općine Kloštar Ivanić

Inventar franjevačke crkve i samostana sv. Ivana Kristitelja Predmeti su dio sačuvanog, ali i tijekom Drugog svjetskog rata veoma oštećenog, inventara iz razdoblja 17-19. st. Sastoji se od 48 kipova, 20 slika, 8 svijećnjaka, 1 relikvijara i 3 kanonske ploče. Grupa od 20 ulja na platnu predstavlja vrijedan izvor za proučavanje franjevačkog slikarstva 18.st. Kvalitetni …

Kulturna dobra općine Kloštar Ivanić Read More »

Kulturna dobra općine Pokupsko

Inventar crkve sv. Jurja Drvena crkvica dobila je tijekom obnove u 18. st. barokni oltar (1725. g.) koji se ističe svojim kvalitetnim ostvarenjima vještoga i kipara i slikara. Sliku „Sv. Juraj ubija zmaja“ omeđuju kipovi apostola Andije i Bartolomeja, a na atici je slika „Bogorodice s Djetetom“ između sv. Lucije i neatribuirane svetice, nadvišeni kipom …

Kulturna dobra općine Pokupsko Read More »

Kulturna dobra općine Stari Jankovci

Crkva Rođenja Bogorodice Sagrađena je 1792. u duhu baroknog klasicizma kao jednobrodna građevina s polukružnom apsidom, rizalitno istaknutim pevnicama i zvonikom uz glavno pročelje. Zvonik u prizemlju ima lučno otvoren trijem iznad kojeg je slijepi prozor kvadratno oblikovan. Profilirani kordonski vijenac dijeli prizemnu zonu glavnog pročelja od atike, s istakom u vidu timpanona. Pročelja su …

Kulturna dobra općine Stari Jankovci Read More »

Kulturna dobra općine Hum na Sutli

Crkva sv. Petra i župni dvor Jednobrodna kasnobarokno-klasicistička građevina sa zvonikom koji se izdiže iz glavnog pročelja nalazi se na blagoj uzvisini u blizini dvorca Mali Tabor u naselju Prišlin. Izgrađena u 19. st. na mjestu starije koja se 1693. g. u crkvenim ispravama spominje kao zidana građevina. Zaobljenog je svetišta odijeljenog od broda konkavnim …

Kulturna dobra općine Hum na Sutli Read More »