Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Kulturna dobra općine Bosiljevo

Na području općine Bosiljevo nalazi se 12 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument.

Kulturna dobra općine Šestanovac

Na području općine Šestanovac nalazi se 12 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, a 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština.

Kulturna dobra općine Molve

Orgulje u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije Velike orgulje Josipa Brandla iz Maribora iz 1915. godine. Orgulje imaju 19 registara, 2 manuala i pedal. Posebnu pažnju privlači kućište orgulja čija arhitektonska kompozicija gotovo nestaje u obilju plastične, dobro sačuvane dekoracije. Pet vertikalnih polja sa sviralama flankira šest vitkih stupova sa stiliziranim korintskim kapitelima. Stupovi su …

Kulturna dobra općine Molve Read More »

Kulturna dobra općine Žakanje

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Crkva smještena u naselju, na povišenom položaju sagrađena je 1896. g. na mjestu starije, tipične sakralne građevine zrinsko-frankopanskog kruga. Cjelovitog je i skladnog oblikovanja vanjskog i unutarnjeg prostora s odlikama razdoblja historicizma kraja 19. stoljeća. Ističe se barokni oltar sv. Mihovila iz 1766. godine prenesen nakon potresa iz zagrebačke katedrale. …

Kulturna dobra općine Žakanje Read More »

Kulturna dobra općine Belica

Pil sv. Trojstva Pil Sv.Trojstva nalazi se u neposrednoj blizini župne crkve u Belici. Prvi se put spominje godine 1793. Na niskom, četverokutnom postamentu nalazi se polikromirana grupa Sv.Trojstva, smještena na jastučastim oblacima. Lokacija: Belica, Kralja Tomislava bb Klasifikacija: sakralna graditeljska baština Vrijeme nastanka: 1793. god. Oznaka kulturnog dobra: Z-1107 Vrsta: nepokretno kulturno dobro – …

Kulturna dobra općine Belica Read More »

Kulturna dobra općine Klinča Sela

Orgulje u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije Tijekom vremena znatno pregrađen i preuređen pozitiv sa 6 registara i bez pedala, djelo je nepoznatog graditelja iz godine 1752. Po načinu gradnje mogao bi se pripisati Ivanu Franji Janečeku iz Celja. Pozitiv je važan dio lijepog sakralnog prostora. To je rijedak primjer pozitiva iz sredine 18. stoljeća …

Kulturna dobra općine Klinča Sela Read More »

Kulturna dobra općine Trnava

Orgulje u crkvi Uzašašća sv. Križa Orgulje mehaničkog sistema sa 8 registara, manualom i pedalom djelo su neutvrđenog graditelja. Ladislav Šaban pretpostavlja da bi to mogli biti Andrija ili Lorenz Fabing iz Osijeka. Kao godina izgradnje navodi se 1860. Orgulje su posve zapuštene, premda bez otuđenja svirala. Lokacija: Trnava Klasifikacija: glazbeni instrument Oznaka kulturnog dobra: …

Kulturna dobra općine Trnava Read More »

Kulturna dobra općine Nova Rača

Crkva sv. Katarine Jednobrodna građevina, užeg poligonalno zaključenog svetišta sa zvonikom ispred glavnog pročelja. Izgrađena je na mjestu starije crkve iz 18. st. od koje su sačuvani samo donji dijelovi zvonika. Unutrašnjost je svođena travejima češkog svoda odijeljenog pojasnicama. Pjevalište počiva na marmoriziranim stupovima. Zidne plohe eksterijera rastvorene su polukružno zaključenim prozorima i okulusima. Eksterijerom …

Kulturna dobra općine Nova Rača Read More »

Kulturna dobra općine Nova Bukovica

Arheološko nalazište Sjenjak Arheološko nalazište Sjenjak u Novoj Bukovici smješteno je sjeverno od podravske magistrale, oko 1 km istočno od središta naselja, na povišenoj gredi. Na sjeveru ga omeđuje željeznička pruga Slatina–Osijek, s istočne potok Topoljak ili Dugi potok, a na zapadu zahvaća prve obronke sjevernog Papuka. Otkriveno je 1976. god., a sustavno se istražuje …

Kulturna dobra općine Nova Bukovica Read More »

Kulturna dobra općine Đelekovec

Inventar crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije Inventar spomeničkog značaja sastoji se od tri oltara, propovjedaonice, krstionice, orgulja, 2 kamene škropionice, vrata glavnog ulaza, kaleža i zvona. Inventar je nastao većinom krajem 18. i početkom 19. stoljeća predstavlja crkvenu opremu sa stilskim oznakama kasnog baroka i klasicizma. Rjeđe sačuvanim predmetima pripada kalež kasnobaroknog tipa, zvono izrađeno …

Kulturna dobra općine Đelekovec Read More »