Crkva Uspenja Presvete Bogorodice

Kulturna dobra grada Drniš

Na području grada Drniš nalazi se 36 kulturnih dobara. 15 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada …

Kulturna dobra grada Drniš Read More »

Kulturna dobra općine Udbina

Na području općine Udbina nalazi se 11 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, a 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština.

Kulturna dobra općine Ivanska

Crkva sv. Petra i Presvetog Trojstva Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta i užeg, segmentno zaključenog svetišta uz koje je na sjevernoj strani smještena sakristija, a na glavnom zapadnom pročelju zvonik. Smještena u središtu naselja na povišenom platou. Crkva je svođena baroknim križnim svodovima, odijeljenim pojasnicama koje su ukrašene reljefnom štuko dekoracijom. Pjevalište počiva na dva stuba, …

Kulturna dobra općine Ivanska Read More »

Kulturna dobra općine Gračac

Ostatci staroga grada Zvonigrada Ruševine srednjovjekovnog grada. Grad se prvi put spominje oko 1220. godine. Jezgru grada – obrambeni toranj opasuju zidine koje formiraju dvostruko dvorište. Oko 1826. godine je napušten i u ruševnom stanju. Lokacija: Palanka Klasifikacija: profana graditeljska baština Vrijeme nastanka: 13. st. Oznaka kulturnog dobra: RZG-0232-1969. Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno …

Kulturna dobra općine Gračac Read More »