Crkva sv. Tudora

Kulturna dobra općine Nerežišća

Na području općine Nerežišća nalazi se 29 kulturnih dobara. 15 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, a 1 dobro pripada kategoriji znanje i …

Kulturna dobra općine Nerežišća Read More »

Kulturna dobra općine Okrug

Crkva sv. Tudora Crkva sv. Tudora u Okrugu na otoku Čiovu je renesansna jednobrodna građevina sa pravokutnom apsidom, orijentirana u smjeru istok-zapad. Pročelje crkve ukrašeno je rozetom, preslicom na luk i renesansnom škropionicom ugrađenom desno od glavnog ulaza u crkvu. U crkvi se nalaze tri jednostavna zidana barokna oltara. Kao menze bočnih oltara unutar broda …

Kulturna dobra općine Okrug Read More »