Crkva sv. Trojice

Katedrala sv. Terezije Avilske u Bjelovaru

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Bjelovara

Na području grada Bjelovara nalazi se 39 kulturnih dobara. 27 kategoriji profana graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji arhivska građa, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada …

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Bjelovara Read More »

Kulturna dobra grada Pakrac

Na području grada Pakrac nalazi se 22 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument.

Kulturna dobra općine Perušić

Na području općine Perušić nalazi se 20 kulturnih dobara. 12 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Kulturna dobra grada Slatine

Na području grada Slatine nalazi se 15 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji tradicijski obrti, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.

Kulturna dobra općine Rasinja

Na području općine Rasinja nalazi se 12 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština.

Kulturna dobra općine Feričanci

Orgulje u crkvi Svetog Duha Orgulje s 10 registara, manualom i pedalom, mehaničkog sisteme, djelo su anonimnog majstora, premda se s mnogo vjerojatnosti mogu pripisati pečuškom graditelju Franzu Fochtu, negdje oko 1860. Opseg je manuala C-f3, a pedala C-a. Orgulje su kvalitetno djelo, lijepa zvuka, čuvane i popravljane. U ogradu kora ugrađen je slijepi prospekt …

Kulturna dobra općine Feričanci Read More »

Kulturna dobra općine Biskupija

Inventar crkve sv. Proroka Ilije Inventar se sastoji od ikonostasa i nekoliko odvojenih ikona. Ikonostas je cjelovit i može se datirati na prijelaz iz 18. u 19. stoljeće. Predstavlja jedinstvenu cjelinu s određenim ikonografskim programom. Podijeljen je horizontalno u četiri dijela. U sklopu ikonostasa nalazi se i 9 (devet) ikona novijeg nastanka, koje nemaju odlike …

Kulturna dobra općine Biskupija Read More »