Crkva sv. Tome

Katedrala sv. Terezije Avilske u Bjelovaru

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Bjelovara

Na području grada Bjelovara nalazi se 39 kulturnih dobara. 27 kategoriji profana graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji arhivska građa, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada …

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Bjelovara Read More »

Kulturna dobra grada Lepoglave

Na području grada Lepoglave nalazi se 26 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 5 dobara pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa, a 1 dobro pripada kategoriji znanje i vještine.

Kulturna dobra općine Selca

Na području općine Selca nalazi se 15 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Kulturna dobra općine Donja Voća

Crkva sv. Martina i kurija župnog dvora Župna crkva sv. Martina biskupa nalazi se u središtu naselja Donja Voća, na povišenom terenu. Ona je pravilno orijentirana građevina križnog tlocrta, a nastaje kao zrelobarokno djelo sredine 18.st. Okružena je cinktorom koji ima dvije kružne ugaone kapele i barokni ulaz oblikovan po «sistemu tri vrata», koji datira …

Kulturna dobra općine Donja Voća Read More »