Crkva sv. Roka

Kulturna dobra općine Maruševec

Kurija, Čalinec 80 U neposrednoj blizini Maruševca, u Čalincu, nalazi se starinska plemićka kurija. Posjed Čalinec se spominje u 16. st. kada se na tome mjestu nalazio kaštel, koji je tijekom 17. i 18. st.pretvoren u dvorac. Današnji oblik izdužene jednokatnice s prozorima uokvirenim izrezbarenim drvenim okvirima, drvenim strehama i drvorezbarskim ukrasima dobila je krajem …

Kulturna dobra općine Maruševec Read More »

Kulturna dobra općine Sveti Petar u Šumi

Kompleks pavlinskog samostana i crkve sv. Petra i Pavla Kompleks pavlinskog samostana s crkvom sv. Petra i Pavla organiziran je oko crkve uz koju je klaustar okružen s tri samostanska krila. Sjeverno uz crkveno pročelje prislonjen je zvonik i župni dvor iz 19.st. a ispred pročelja formiran je trg. Sklop je okružen prostranim vrtovima. Zapušteni …

Kulturna dobra općine Sveti Petar u Šumi Read More »

Kulturna dobra općine Lovinac

Most na rijeci Suvaji i cisterna s oknom Most preko rijeke Suvaje povezuje naselje Smokrić s Lovincem. Građen je od kamena s kamenom ogradom, na jednom kamenom stupu sa dva segmentna lučna nadvoja. Izgrađen je u prvoj polovici 18. stoljeća i integralni je dio povijesne Majstorske ceste koja je povezivala Ličku pukovniju sa Zadrom. U …

Kulturna dobra općine Lovinac Read More »

Kulturna dobra općine Klana

Crkva sv. Mihovila na groblju Jednobrodna, pravokutnog tlocrta s pravokutnom apsidom upisanom u ravni začelni zid, s lopicom i zvonikom na preslicu (zidanim u dvije faze). Zidana klesancima. Apsida je presvođena šiljastim svodom. Na začelnom zidu apside nalazi se mali prozor s polukružnim lukom, vjerojatno ostatak starije crkve koja je stajala na ovom mjestu i …

Kulturna dobra općine Klana Read More »

Kulturna dobra općine Cerovlje

Crkva sv. Elizeja Jednobrodna romanička crkva iz 13.st., građena pravilnim kamenim klesancima, slaganim u pravilne nizove različitih širina i boje kamena. U kasnijem razdoblju na pročelju je nadograđena preslica. Krov na dvije vode prekriven je kamenim škriljama. Unutrašnjost je oslikana freskama iz 13. stoljeća nepoznatog majstora, s vidljivim utjecajem bizantske ikonografije. Na zidovima su sačuvani …

Kulturna dobra općine Cerovlje Read More »