Crkva sv. Proroka Ilije

Kulturna dobra općine Ervenik

Arheološko nalazište Kegljuša kod zaselka Sučevići U predjelu zvanom Kosa koji se prostire južno od kanjona rijeke Zrmanje, između sela Mokro Polje i Pađene, nalazi se više desetaka prapovijesnih tumula i raznih suhozidnih struktura. Arheološka istraživanja predmetnih tumula do sada nisu provedena, ali se na temelju površinskih nalaza ulomaka keramike može reći da pripadaju razdoblju …

Kulturna dobra općine Ervenik Read More »

Kulturna dobra općine Gračac

Ostatci staroga grada Zvonigrada Ruševine srednjovjekovnog grada. Grad se prvi put spominje oko 1220. godine. Jezgru grada – obrambeni toranj opasuju zidine koje formiraju dvostruko dvorište. Oko 1826. godine je napušten i u ruševnom stanju. Lokacija: Palanka Klasifikacija: profana graditeljska baština Vrijeme nastanka: 13. st. Oznaka kulturnog dobra: RZG-0232-1969. Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno …

Kulturna dobra općine Gračac Read More »