Crkva sv. Petra i Pavla

Kulturna dobra grada Gospić

Na području grada Gospić nalazi se 39 kulturnih dobara. 12 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 9 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji ostalo, 5 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arhivska građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro …

Kulturna dobra grada Gospić Read More »

Katedrala sv. Terezije Avilske u Bjelovaru

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Bjelovara

Na području grada Bjelovara nalazi se 39 kulturnih dobara. 27 kategoriji profana graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji arhivska građa, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada …

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Bjelovara Read More »

Kulturna dobra grada Ozalj

Na području grada Ozalj nalazi se 32 kulturnih dobara. 13 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 9 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, a …

Kulturna dobra grada Ozalj Read More »

Kulturna dobra grada Pakrac

Na području grada Pakrac nalazi se 22 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument.

Kulturna dobra grada Čazme

Na području grada Čazme nalazi se 18 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa.

Kulturna dobra općine Draž

Na području općine Draž nalazi se 18 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji običaji, obredi i svečanosti, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Kulturna dobra općine Lumbarda

Na području općine Lumbarda nalazi se 13 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština.

Kulturna dobra općine Slavonski Šamac

Kuća Gračan – Rudolf s okućnicom Kuća s okućnicom, danas u vlasništvu obitelji Rudolf, smještena je u Ulici kralja Zvonimira na kućnom broju 67. Radi se o reprezentativnoj zgradi, raspoređenoj dužom stranom prema ulici, koja se odlikuje bogatom dekoracijom pročelja u duhu historicističke stilske epohe. Dugačko pročelje rastvoreno je sa četiri identična, središnje raspoređena i …

Kulturna dobra općine Slavonski Šamac Read More »

Kulturna dobra općine Vrhovine

Ličko prelo Ličko prelo je specifičan radni sastanak s radnim i zabavnim dijelom, karakterističan za čitavo područje Like. Jednako je važna tradicija i s primorske strane u selima podno Velebita i selima podno Velike Kapele. Povijesni podaci o ličkom prelu poznati su preko usmene predaje i na temelju etnografskih opisa sredine 20. stoljeća. Lokacija: Vrhovine …

Kulturna dobra općine Vrhovine Read More »