Crkva sv. Petke Paraskeve

Kulturna dobra općine Dvor

Na području općine Dvor nalazi se 14 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, a 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa.