Crkva sv. Nikolaja

Hrvatski narodni dom Križevci

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Križevaca

Na području grada Križevci nalazi se 37 kulturnih dobara. 17 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa, 1 dobro pripada …

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Križevaca Read More »

Kulturna dobra općine Erdut

Na području općine Erdut nalazi se 23 kulturnih dobara. 12 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština.

Kulturna dobra općine Popovac

Na području općine Popovac nalazi se 11 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Kulturna dobra općine Jagodnjak

Arheološko nalazište “Čikluk” Arheološko nalazište je prapovijesno naselje s elementima nekropole, a pripada kompleksu panonske inkrustrirane keramike, grupa Szekszard – Pecs, srednjeg brončanog doba. Lokacija: Bolman Klasifikacija: arheološka baština Vrijeme nastanka: 1700 god.p.n.e. do 1300 god.p.n.e. Oznaka kulturnog dobra: Z-3637 Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno Pravni status: zaštićeno kulturno dobro Orgulje u crkvi sv. …

Kulturna dobra općine Jagodnjak Read More »