Crkva sv. Mihovila Arkanđela

Dvorac Majlath Donji Miholjac

Znamenitosti Donjeg Miholjca – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Donjeg Miholjca. Kulturno-povijesnu baštinu na području grada Donji Miholjac sačinjava 16 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada …

Znamenitosti Donjeg Miholjca – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »

Kulturna dobra općine Velika

Na području općine Velika nalazi se 13 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, a 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština.

Kulturna dobra općine Drenje

Orgulje u crkvi sv. Mihovila Arkanđela Orgulje mehaničkog sistema sa 10 registara, manualom i pedalom neutvrđenog graditelja, navodno iz Pečuha, identične su s orguljama koje je u Feričancima gradio pečujski majstor Franc Focht. Orgulje su posve zapuštene i izvan funkcije. Prema tradiciji bile su dar biskupa Strossmayera. Lokacija: Drenje Klasifikacija: glazbeni instrument Oznaka kulturnog dobra: …

Kulturna dobra općine Drenje Read More »

Kulturna dobra općine Bebrina

Inventar crkve sv. Marije Magdalene Inventar župne crkve sv. Marije Magdalene dopremljen je 1825. g. iz požeške crkve sv. Lovre i skladno se uklapa u kasnobaroknu arhitekturu crkve. Čine ga glavni oltar, bočni oltari, propovjedaonica, orgulje, plastika raspeća Krista, slika sv. Antuna Pustinjaka, slika sv. Vida, klupe za vjernike, sakristijski ormar, kalež, svijećnjaci i kandilo. …

Kulturna dobra općine Bebrina Read More »

Kulturna dobra općine Mihovljan

Kapela sv. Marije Magdalene Kapela sv. Marije Magdalene smještena je na osamljenom mjestu u naselju Kuzminec, uz cestu Radoboj – Mihovljan. Podignuta je na pavlinskom posjedu. Prvi put se spominje 1456. g., a po opisima iz vizitacija može se zaključiti da je kapela 1676. g. bila obnovljena. Pravilno je orijentirana. Građena ja od kamena lomljenca …

Kulturna dobra općine Mihovljan Read More »