Crkva sv. Mihaela Arkanđela

Kulturna dobra općine Sveti Petar Orehovec

Crkva sv. Antuna i ostaci kaštela – dvorca s gospodarskim posjedom Crkva je sagrađena 1822. godine kao klasicistička građevina pravokutnog broda s polukružno zaključenim svetištem iste širine pored kojeg je sa sjeverne strane smještena sakristija, a uz nju 1913.g. prigrađen stan za svećenika. Ispred zapadnog pročelja dograđen je 1881. zvonik. Unutrašnjost je presvođena češkim svodovima. …

Kulturna dobra općine Sveti Petar Orehovec Read More »

Kulturna dobra općine Lovas

Crkva sv. Mihaela Arkanđela Stara crkva, podignuta 1769. u kasnobaroknom stilu na uzvišici naselja, porušena je u Domovinskom ratu i na istom mjestu je sagrađena nova. Longitudinalna je jednobrodna građevina sa segmentnom apsidom uz koju se nadovezuje kvadratna sakristija.Glavno pročelje, naglašeno središnjim rizalitom koji slijedi liniju zvonika, ukrašeno je lezenama s polupilastrima. Portal je istaknut …

Kulturna dobra općine Lovas Read More »