Crkva sv. Mateja

Kulturna dobra općine Župa Dubrovačka

Na području općine Župa Dubrovačka nalazi se 30 kulturnih dobara. 12 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 8 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.

Kulturna dobra općine Gornja Stubica

Na području općine Gornja Stubica nalazi se 13 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji memorijalna baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa.

Kulturna dobra općine Bosiljevo

Na području općine Bosiljevo nalazi se 12 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument.

Kulturna dobra općine Bizovac

Na području općine Bizovac nalazi se 11 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Kulturna dobra općine Raša

Crkva sv. Mateja Crkvica sv. Mateja gotička je građevina manjih dimenzija. Pravokutnog je tlocrta, razdijeljena jarmom, a svetište je zaključeno ravnim zidom. Presvođena je šiljastim svodom. U unutrašnjosti se nalaze zidne slike iz druge pol. 15. stoljeća koje se pripisuju majstoru Albertu iz Konstanza. Ikonografski je zanimljiva zbog prikaza donatora. Lokacija: Skitača Klasifikacija: sakralna graditeljska …

Kulturna dobra općine Raša Read More »