Crkva sv. Martina Biskupa

Kulturna baština grada Velike Gorice

Na području grada Velika Gorice nalazi se 45 kulturnih dobara. 16 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 14 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji običaji, obredi i svečanosti, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, …

Kulturna baština grada Velike Gorice Read More »

Kulturna dobra grada Gospić

Na području grada Gospić nalazi se 39 kulturnih dobara. 12 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 9 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji ostalo, 5 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arhivska građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro …

Kulturna dobra grada Gospić Read More »

Crkva sv. Martina biskupa Beli Manastir

Znamenitosti Belog Manastira – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Belog Manastira. Kulturno-povijesnu baštinu na području grada Beli Manastir sačinjava 13 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji znanost i tehnika, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa.

Kulturna dobra općine Privlaka

Crkva sv. Martina Biskupa Smještena je u središtu naselja i izgrađena 1782. u duhu kasnobaroknog klasicizma. Jednobrodna je građevina s polukružnim svetištem i pravokutnom sakristijom na sjevernom te ugrađenim zvonikom na glavnom pročelju.Zvonik je zaključen kasnobaroknom lukovicom. Glavno pročelje neznatno je izvučeno plitkim rizalitom te vertikalno raščlanjeno pilastrima. Bočna lezenirana pročelja rastvorena su lučno zaključenim …

Kulturna dobra općine Privlaka Read More »