Crkva sv. Marije Snježne

Crkva sv. Marije Snježne u Kutini

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Kutine

Na području grada nalazi se 26 kulturnih dobara – znamenitosti Kutine. 11 dobara pripada kategoriji arheološka baština, 6 dobara pripada kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji muzejska …

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Kutine Read More »

Kulturna dobra grada Zlatar

Na području grada Zlatar nalazi se 18 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Kulturna dobra općine Gornja Stubica

Na području općine Gornja Stubica nalazi se 13 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji memorijalna baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa.