Crkva sv. Marije Magdalene

Kulturna dobra općine Župa Dubrovačka

Na području općine Župa Dubrovačka nalazi se 30 kulturnih dobara. 12 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 8 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.

Kulturna dobra općine Sunja

Na području općine Sunja nalazi se 19 kulturnih dobara. 16 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština.

Kulturna dobra grada Čazme

Na području grada Čazme nalazi se 18 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa.

Kulturna dobra općine Netretić

Na području općine Netretić nalazi se 16 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Kulturna dobra općine Sveta Nedelja

Na području općine Sveta Nedelja nalazi se 15 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji znanje i vještine.

Kulturna dobra općine Marija Bistrica

Na području općine Marija Bistrica nalazi se 12 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština.

Kulturna dobra općine Kanfanar

Na području općine Kanfanar nalazi se 11 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština.

Kulturna dobra općine Breznica

Crkva sv. Marije Magdalene Crkva sv. Marije Magdalene u Bisagu prvi se put spominje 1501. Smještena je usred naselja na povišenom položaju. Klasicistički je oblik dobila 1827., a ponovno je restaurirana 1883. Pravilno je orijentirana jednobrodna građevina, pravokutnoga tlocrta. Uz zapadno pročelje je zvonik, poduprt s dva dijagonalna kontrafora. Portal tornja ima gotičke profilacije i …

Kulturna dobra općine Breznica Read More »

Kulturna dobra općine Petlovac

Arheološko nalazište “Grobljanska poljana” Tijekom godina na tom zemljištu izoravani su ulomci tipičnih rimskih opeka, crijepa, kamenja, žbuke i sl., a najviše tog antičkog materijala pronađeno je na sjevernoj strani zemljišta uz potok. Osim građevnog materijala pronađeni su ulomci grube i fine rimske provincijalne keramike, sive i crvene boje. Krajem 19. st. Na ovom lokalitetu …

Kulturna dobra općine Petlovac Read More »

Kulturna dobra općine Gornji Kneginec

Bauerov bunar U brdovitom, vinogradarskom kraju, u naselju Banjščina – lokalitet Bauerbreg, uz cestu Varaždin – Varaždinske Toplice, na području općine Gornji Kneginec, nalazi se bunar iz 1784. godine. Gradila ga je talijanska obitelj Zirzon za vojne potrebe, a po nalogu cara Josipa II. Nalazi se na 280 m nadmorske visine, dubina zdenca je 137 …

Kulturna dobra općine Gornji Kneginec Read More »