Crkva sv. Margarite

Kulturna dobra općine Nerežišća

Na području općine Nerežišća nalazi se 29 kulturnih dobara. 15 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, a 1 dobro pripada kategoriji znanje i …

Kulturna dobra općine Nerežišća Read More »

Kulturna dobra općine Gradac

Na području općine Gradac nalazi se 25 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka građa, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji arhivska građa, 1 dobro …

Kulturna dobra općine Gradac Read More »

Kulturna dobra općine Trpanj

Slika Bogorodica s djetetom iz crkve sv. Jurja Slika Bogorodica s Djetetom, djelo nepoznatog slikara 18. st., naslikana uljem na paltnu, dimenzije 61,6×47 cm nalazi se u crkvi sv. Jurja u Gornjoj Vručici. Slikom dominira lik Bogorodice, nježnog mladenačkog lica, koja sjedeći desnom rukom pridržava Djete koje blagim pokretom i pogledom pokazuje gledatelju. Dijete u …

Kulturna dobra općine Trpanj Read More »