Crkva sv. Luke

Kulturna dobra grada Supetar

Na području grada Supetar nalazi se 40 kulturnih dobara. 14 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 10 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro …

Kulturna dobra grada Supetar Read More »

Kulturna dobra grada Drniš

Na području grada Drniš nalazi se 36 kulturnih dobara. 15 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada …

Kulturna dobra grada Drniš Read More »

Znamenitosti Orebića – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Orebića na poluotoku Pelješcu. Kulturno-povijesnu baštinu na području Orebića sačinjava 29 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 3 dobra …

Znamenitosti Orebića – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »

Znamenitosti Pašmana – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Pašmana. Kulturno-povijesnu baštinu na području Pašmana sačinjavaju 23 kulturna dobra. 6 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 6 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna …

Znamenitosti Pašmana – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »

Kulturna dobra općine Škabrnja

Crkva sv. Luke na groblju Nekadašnja župna crkva sagrađena je na ruševinama antičkoga građevnoga kompleksa. Prilikom posljednje obnove nakon 1995.g. prezentiran je romanički sloj, rekonstrukcijom polukružne apside i pripadajućeg joj luka.. Naos ima trotravejnu podjelu, presvođen gotičkim svodom poduprtim parom pojasnica. Na zapadnom pročelju u središnjoj osi nalazi se portal i iznad njega monofora ranogotičkih …

Kulturna dobra općine Škabrnja Read More »

Kulturna dobra općine Ervenik

Arheološko nalazište Kegljuša kod zaselka Sučevići U predjelu zvanom Kosa koji se prostire južno od kanjona rijeke Zrmanje, između sela Mokro Polje i Pađene, nalazi se više desetaka prapovijesnih tumula i raznih suhozidnih struktura. Arheološka istraživanja predmetnih tumula do sada nisu provedena, ali se na temelju površinskih nalaza ulomaka keramike može reći da pripadaju razdoblju …

Kulturna dobra općine Ervenik Read More »

Kulturna dobra općine Podbablje

Crkva sv. Luke Župna crkva sv. Luke na Kamenmostu jednobrodna je građevina s kvadratnom apsidom i velikom preslicom na pročelju sagrađena na mjestu ranije crkve početkom 17. stoljeća. Donji dio građen je od stećaka, a gornji manjim klesanim kamenom. Crkva je u vrlo dobrom stanju. U posljednjih nekoliko godina je građevinski i statički sanirana, promijenjen …

Kulturna dobra općine Podbablje Read More »

Kulturna dobra grada Ploče

Ruševine crkve sv. Andrije U mjestu Baćina na predjelu Sladinac, nalaze se ostaci ranokršćanske crkve bazilikalnog tipa, prema tradiciji posvećene sv. Andriji, a koja je bila dio većeg cemeterijalnog kompleksa, nastalog u sklopu djelovanja naronitanske biskupije. Crkva pripada tipu jednobrodne bazilike 6. stoljeća sa širokom potkovičastom apsidom, bočnim nadogradnjama, te konfesijom za pohranu relikvija. U …

Kulturna dobra grada Ploče Read More »

Kulturna dobra općine Nova Kapela

Arheološko nalazište Ravnjaš Nalazi se oko 2,5 km sjeverozapadno od Nove Kapele. Prikupljenim površinskim nalazima te arheološkim istraživanjima koja se obavljaju od 2006. godine utvrđeno je da je riječ o većem nalazištu iz razdoblja sopotske kulture s očuvanim kulturnim slojem ispod humusa te jamsko – zemuničnim i nadzemnim objektima ukopanima u zdravicu. Pronađene su, također …

Kulturna dobra općine Nova Kapela Read More »

Kulturna dobra općine Biskupija

Inventar crkve sv. Proroka Ilije Inventar se sastoji od ikonostasa i nekoliko odvojenih ikona. Ikonostas je cjelovit i može se datirati na prijelaz iz 18. u 19. stoljeće. Predstavlja jedinstvenu cjelinu s određenim ikonografskim programom. Podijeljen je horizontalno u četiri dijela. U sklopu ikonostasa nalazi se i 9 (devet) ikona novijeg nastanka, koje nemaju odlike …

Kulturna dobra općine Biskupija Read More »