Crkva sv. Lovre

Kulturna dobra grada Ozalj

Na području grada Ozalj nalazi se 32 kulturnih dobara. 13 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 9 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, a …

Kulturna dobra grada Ozalj Read More »

Kulturna dobra grada Prelog

Na području grada Prelog nalazi se 13 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, a 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa.

Kulturna dobra općine Zlatar Bistrica

Dvorac Dvorac Lovrečan, nedaleko istoimenog naselja u općini Zlatar-Bistrica, smješten je na velikom imanju južno od ceste Zabok – Zlatar. Podignut je na prijelazu 18. u 19. stoljeće. S istočne strane u 20. stoljeću dvorcu su prigrađene dvije paralelno postavljene prizemnice koje su narušile sklad i ljepotu volumena. Dvorac Lovrečan zauzima značajno mjesto u pregledu …

Kulturna dobra općine Zlatar Bistrica Read More »

Kulturna dobra općine Nijemci

Crkva sv. Luke “Lučica” Jednobrodna dvoranska građevina s poligonalnim svetištem je s kraja 14. st. Zidni plašt pročelja pridržavaju kontrafori. Stijene crkve izvorno su bile rastvorene velikim gotičkim prozorima.Umjesto njih, zidni plašt crkve danas rastvaraju polukružni prozori. I izvorni portal na glavnom pročelju je zazidan pa se u središnjoj osi zabatno zaključenog pročelja nalazi ulazni …

Kulturna dobra općine Nijemci Read More »

Kulturna dobra grada Orahovice

Inventar crkve sv. Lovre Malobrojni inventar crkve sv. Lovre baroknih je stilskih karakteristika iz vremena barokizacije gotičke kapele iz 1743. godine. U umjetničkoj interpretaciji osjeća se prisutnost naivne rustične modelacije. Inventar čine sljedeći predmeti: kameni grb iznad glavnog gotičkog portala koji je vjerojatno pripadao obitelji Pejačević, glavni oltar sv. Lovre, oltarna pala „sv. Lovro“, šest …

Kulturna dobra grada Orahovice Read More »

Kulturna dobra općine Cestica

Crkva Blažene Djevice Marije (Miklova kapela) Crkva Blažene Djevice Marije nalazi se u naselju Križanče, općina Cestica, na vrhu brežuljka, izvan glavnih puteva. Sagrađena je 1872. donacijom Tomaža i Ane Mikl, koji su u blizini imali posjede. Godina gradnje uklesana je na zaglavnom kamenu portala. Jednobrodna je pravilno orijentirana građevina, pravokutnoga tlocrta, s malim zvonikom …

Kulturna dobra općine Cestica Read More »

Kula Petra Zrinskog u Vrbovcu

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Vrbovca

Grobnica obitelji d’Havlin i de Piennes Grobnica obitelji d’Havlin et de Piennes podignuta je 1912. godine na gradskom groblju u Vrbovcu na poticaj markiza de Piennesa, vlasnika vrbovečkog dvorca i posjeda. Konstruirana je od betona te obložena crnim granitom, uz primjenu arhitektonskih elemenata klasicizma.