Crkva sv. Krševana

Kulturna dobra grada Krk

Na području grada Krk nalazi se 44 kulturnih dobara. 19 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 7 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji knjižnična građa, 1 …

Kulturna dobra grada Krk Read More »