Crkva sv. Jurja Mučenika

Kulturna dobra grada Buzet

Na području grada Buzet nalazi se 23 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa.

Kulturna dobra grada Ogulin

Na području grada Ogulin nalazi se 13 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Stari grad Đurđevac

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Đurđevca

Na području grada Đurđevca nalazi se 13 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji usmena predaja, izričaji i jezik, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji …

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Đurđevca Read More »

Kulturna dobra općine Generalski Stol

Na području općine Generalski Stol nalazi se 12 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština.

Kulturna dobra općine Unešić

Arheološko nalazište Škarin samogred Arheološko nalazište Škarin samogred je špilja smještena tristotinjak metara sjeverno od zaseoka Škaro u Mirlović Zagori, usred krša s ulazom s prisojne strane u dnu duboke vrtače okružene visokim liticama. Unutrašnjost je prostrana dvorana duga 49 i široka 28, s visinom do 10 metara. Sondažna istraživanja u 7 metara debelom sloju …

Kulturna dobra općine Unešić Read More »

Kulturna dobra općine Donji Kraljevec

Orgulje u crkvi sv. Magdalene Kao graditelja orgulja iz kapele sv. Magdalene u Donjem Kraljevcu, navodi se Mijo Krainc. Orgulje su izgrađene 1877.g., a predstavljaju srednjoeuropski tip orgulja, imaju osam registara, a registarski i svirni prijenos su mehanički. Orgulje su oštećene, izvorne prospektne svirale mada su devastirane predstavljaju posebnu vrijednost. Sviraonik, zračnice, sustav opskrbe zrakom, …

Kulturna dobra općine Donji Kraljevec Read More »

Kulturna dobra općine Rakovec

Tradicijska kuća s okućnicom, Hruškovec 19 Tradicijska kuća sagrađena 1929. godine je drvena prizemnica pravokutnog tlocrta s podrumom. Unutrašnjost ima troprostornu organizaciju s pristupom iz vanjskog trijema, šantora. Na zapadnoj strani prigrađena je komora zidana opekom sa zasebnim ulazom, specifična po primjeni motiva ugaon rustike uz rub ožbukanog pročelja. Unutar okućnice smještena su dva velika …

Kulturna dobra općine Rakovec Read More »

Kulturna dobra općine Maruševec

Kurija, Čalinec 80 U neposrednoj blizini Maruševca, u Čalincu, nalazi se starinska plemićka kurija. Posjed Čalinec se spominje u 16. st. kada se na tome mjestu nalazio kaštel, koji je tijekom 17. i 18. st.pretvoren u dvorac. Današnji oblik izdužene jednokatnice s prozorima uokvirenim izrezbarenim drvenim okvirima, drvenim strehama i drvorezbarskim ukrasima dobila je krajem …

Kulturna dobra općine Maruševec Read More »

Kulturna dobra općine Gračac

Ostatci staroga grada Zvonigrada Ruševine srednjovjekovnog grada. Grad se prvi put spominje oko 1220. godine. Jezgru grada – obrambeni toranj opasuju zidine koje formiraju dvostruko dvorište. Oko 1826. godine je napušten i u ruševnom stanju. Lokacija: Palanka Klasifikacija: profana graditeljska baština Vrijeme nastanka: 13. st. Oznaka kulturnog dobra: RZG-0232-1969. Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno …

Kulturna dobra općine Gračac Read More »