Crkva sv. Jeronima

Spomenik Andriji Kačiću Miošiću u Makarskoj

Znamenitosti Makarske – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Makarske. Kulturno-povijesnu baštinu na području Makarske sačinjavaju 43 kulturna dobra. 16 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 8 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 8 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka građa, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, …

Znamenitosti Makarske – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »

Kulturna dobra općine Ston

Na području općine Ston nalazi se 33 kulturnih dobara. 13 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 8 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji likovna umjetnost, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština.

Kulturna dobra općine Pučišća

Na području općine Pučišća nalazi se 30 kulturnih dobara. 16 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, a 1 …

Kulturna dobra općine Pučišća Read More »

Kulturna dobra općine Štrigova

Na području općine Štrigova nalazi se 11 kulturnih dobara. 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji arhivska građa.

Kulturna dobra općine Jasenice

Crkva sv. Frane Crkva Sv. Frane sagrađena je prema nacrtima V. Presanija 1841 g. u spomen proboja ceste preko Alana na Velebitu. Tlocrt crkve je raščlanjeni osmerokut upisan u kvadrat, s dva nasuprotna dorska portika. Nad središnjim kvadratom podignuta je osmerokutna kupola. U unutrašnjosti je osmerokut sa zvjezdasto ornamentiranim crno bijelim mramornim podom. Oltarnu palu …

Kulturna dobra općine Jasenice Read More »

Kulturna dobra općine Kukljica

Crkva sv. Jeronima Crkva Sv. Jerolima u uvali Kostanj prvi put se spominje u dokumentu iz 1392 g. Mala je jednobrodna građevina sa u prostor istaknutom polukružnom apsidom. Građena je od pravilno uslojenog priklesanog kamena. Apsida je natkrivena polukalotom s pokrovom od kamenih ploča. Na pročelju je portal s polukružnom lunetom sagrađen od spolija. Triumfalni …

Kulturna dobra općine Kukljica Read More »

Kulturna dobra općine Vižinada – Visinada

Crkva sv. Marije na Božjem polju Jednobrodna crkva iz druge pol. 15. st. s poligonalnom apsidom. Izduženi svetišni prostor presvođen je zvjezdasto-rebrastim svodom. Na sjevernom zidu svetišta sačuvane su zidne slike s kraja 15. st. koje se pripisuju majstoru Ivana iz Kastva. U poljima svoda nalaze se slike iste radionice preslikane u razdoblju baroka interpretirajući …

Kulturna dobra općine Vižinada – Visinada Read More »