Kulturna dobra općine Kolan

Crkva sv. Vida Crkva je jednobrodna građevina s polukružnom apsidom na istočnoj strani. Presvođena je blago prelomljenim poluvaljkastim svodom oslonjenim na jaku pojasnicu koja se preko profiliranih imposta oslanja na dva bočno postavljena pilastra. Svod je djelomično urušen u drugom traveju kao što je urušena i kalota apside. Crkva je građena od fino priklesanog uslojenog …

Kulturna dobra općine Kolan Read More »