Crkva sv. Jelene Križarice

Kulturna dobra grada Čazme

Na području grada Čazme nalazi se 18 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa.

Kulturna dobra grada Zabok

Dvorac Bračak Dvorac Kulmer smješten je u naselju Bračak pored Zaboka. Sagrađen je 1890. g. po nacrtima inženjera A. Seća nedugo nakon što je grof Kulmer kupio posjed. Jednokatna građevina „L“ tlocrta ima dva krila – zapadno i južno – u čijem je spoju, prema jugozapadu, uglovna kula. U dvorac se ulazi s druge „unutarnje“ …

Kulturna dobra grada Zabok Read More »