Crkva sv. Jakova Apostola

Kulturna dobra grada Gospić

Na području grada Gospić nalazi se 39 kulturnih dobara. 12 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 9 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji ostalo, 5 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arhivska građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro …

Kulturna dobra grada Gospić Read More »

Kulturna dobra grada Senj

Na području grada Senj nalazi se 27 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro …

Kulturna dobra grada Senj Read More »

Kulturna dobra općine Gorjani

Inventar crkve sv. Jakova Crkveni inventar čine umjetnički predmeti rađeni u duhu klasicizma, Glavni oltar Sv.Jakova, zidan, ukrašen oltarnom palom ugrađenom u retabl sa prikazom centralnog lika Sv.Jakova koji stoji na oblacima, kolorit slike zagasiti, Bočni oltar s oltarnom palom Madona s malim Isusom, zidan, mramoriziran, scena unutar oltarne pale rađena realističkom manirom, zagasitim koloritom, …

Kulturna dobra općine Gorjani Read More »