Crkva sv. Ivana

Kulturna dobra grada Stari Grad

Na području grada Stari Grad nalazi se 40 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 9 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji kulturni krajolik, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa, 1 …

Kulturna dobra grada Stari Grad Read More »

Kulturna dobra općine Bol

Na području općine Bol nalazi se 28 kulturnih dobara. 9 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro …

Kulturna dobra općine Bol Read More »

Kulturna dobra općine Preko

Na području općine Preko nalazi se 20 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština.

Kulturna dobra općine Stankovci

Crkva sv. Ivana Crkva ima oblik pačetvorinaste jednobrodne građevine, na koju se nadovezuje polukružna u prostoru istaknuta apsida. Na zapadnoj strani uz pročelje je prislonjen zvonik-kula kvadratne osnove.U prizemlju zvonika su vrata polukružno završena koja čine prolaz prema crkvi. Po katovima je rastvoren rustičnim monoforama i biforama. Plitki pilastri pojasnicama dijele prostor crkve u tri …

Kulturna dobra općine Stankovci Read More »