Crkva sv. Ivana Evanđelista

Kulturna dobra općine Blato

Na području općine Blato nalazi se 25 kulturnih dobara. 9 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa.

Kulturna dobra grada Biograd Na Moru

Na području grada Biograd Na Moru nalazi se 15 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, a 1 dobro pripada kategoriji memorijalna …

Kulturna dobra grada Biograd Na Moru Read More »