Crkva sv. Ilije

Kulturna dobra grada Vrgorac

Na području grada Vrgorac nalazi se 33 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, a 1 dobro pripada kategoriji baština vrtne arhitekture.

Kulturna dobra grada Daruvar

Na području grada Daruvar nalazi se 14 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro …

Kulturna dobra grada Daruvar Read More »

Kulturna dobra općine Dvor

Na području općine Dvor nalazi se 14 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, a 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa.

Kulturna dobra općine Kanfanar

Na području općine Kanfanar nalazi se 11 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština.

Kulturna dobra općine Sokolovac

Crkva sv. Arhanđela Stevana Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s nižim i užim pravokutnim svetištem i zvonikom u središnjoj osi pročelja, sagrađena je 1777. godine na istaknutom položaju na groblju uz rub naselja. Obnovljena je 1893. godine. Nadsvođena je bačvastim svodom sa susvodnicama, a nad zaobljenim svetištem je kalota. Unutrašnjost je osvijetljena polukružno zaključenim prozorima, smještenih …

Kulturna dobra općine Sokolovac Read More »

Kulturna dobra općine Sveti Ilija

Inventar crkve Svih Svetih Crkva je tipična sjevernohrvatska kapela iz 14. st., sa očuvanim četverostranim gotičkim svetištem presvođenim gotičkim križnim svodom. Crkva je pregrađivana tijekom 19. st., te je prizidan i toranj. Od očuvanog inventara treba spomenuti oltarnu palu. Lokacija: Beletinec Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st. Oznaka kulturnog dobra: Z-1498 …

Kulturna dobra općine Sveti Ilija Read More »

Kulturna dobra općine Podgorač

Crkva Vaznesenja Gospodnjeg Parohijska crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Budimcima izgrađena je 1775.g. u duhu kasnog baroka. Jednobrodna je građevina s polukružnom apsidom, zvonikom uz glavno pročelje i polukružnim pevnicama uz bočna pročelja. Rizalitno istaknut zvonik u prizemlju je rastvoren trijemom, a zaključen limenom piramidalnom kapom. Brod crkve presvođen je drvenim bačvastim svodom, prostor iznad kora …

Kulturna dobra općine Podgorač Read More »

Kulturna dobra općine Kistanje

Arheološka zona Ivoševci Arheološka zona Ivoševci nalazi se kod naselja Ivoševci sjeverno od Kistanja na 19 kilometru ceste od Knina u pravcu Zadra. To područje pripada krševitoj bukovačkoj zaravni zapadno od rijeke Krke, a nalazi se u okvirima Nacionalnoga parka Krka. Prirodna južna granica lokaliteta je rijeka Krka između slapa Brljan i slapa Manojlovac. Cjelokupno …

Kulturna dobra općine Kistanje Read More »

Kulturna dobra općine Brela

Ruralna cjelina Tomaši Tomaši su smješteni u zabiokovskom dijelu Brela, na zapadnoj strani udoline između brda Stupica i Veter. Kuće se nalaze na istočnoj, a plodna udolina na zapadnoj strani zaseoka pa zajedno čine jedinstveni prostor stanovanja i rada. Stambene kuće su katnice, stražnjim dijelom ukopane u teren, crijepom pokrivenih dvostrešnih drvenih krovišta. Gospodarski objekti …

Kulturna dobra općine Brela Read More »