Crkva sv. Ilije Proroka

Kulturna baština grada Otočca

Na području grada Otočca nalazi se 47 kulturnih dobara. 15 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 14 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 9 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji znanje i vještine, 1 dobro pripada kategoriji znanost i tehnika, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, …

Kulturna baština grada Otočca Read More »

Kulturna dobra grada Gline

Na području grada Gline nalazi se 16 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Kulturna dobra općine Ribnik

Kapela sv. Ane Kapela okotognalnog tlocrta s predvorjem smještena je izvan naselja, pravilno orijentirana. Pokrivena je piramidalnim limenim krovom u čiji je središnji dio upušten vitki drveni tornjić koji završava piramidalnom kapom. Svođena je kupolom s usječenim susvodnicama. Barokni oltar iz vremena gradnje kapele, 1914. godine zamijenjen je historicističkim, tirolske provenijencije. Unutrašnjost je oslikana ranohistoricističkim …

Kulturna dobra općine Ribnik Read More »

Kulturna dobra općine Donji Lapac

Crkva sv. Ilije Crkva je smještena u naselju. Riječ je o pravilno orijentiranoj jednobrodnoj građevini s peterostranom apsidom i zvonikom ispred glavnog pročelja. Lađa ima strop ravna podgleda, te je osvijetljena s dva para simetrično postavljenih prozorskih otvora, a svetište s jednim prozorskim otvorom. U lađi se nalazi drveno pjevalište. Zvonik prekriva veći dio pročelja. …

Kulturna dobra općine Donji Lapac Read More »

Kulturna dobra općine Drenovci

Crkva sv. Mihaela Smještena je na prostranom platou u centru naselja, građena 1797. u baroknom stilu. Visoki zvonik dominira nad glavnim pročeljem koje je rasčlanjeno dvojnim pilastrima. Sa strana je po jedna polukružna niša s kipovima svetaca. Pročelje je horizontalno podijeljeno visokim kordonskim vijencem. Prizemna sakristija uz svetište jednostavne je kvadratne tlocrtne koncepcije.Longitudinalna lađa s …

Kulturna dobra općine Drenovci Read More »