Crkva sv. Georgija

Kulturna dobra grada Pakrac

Na području grada Pakrac nalazi se 22 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument.

Znamenitosti Knina – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Knina. Kulturno-povijesnu baštinu na području Knina sačinjava 21 kulturno dobro. 10 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska …

Znamenitosti Knina – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »

Kulturna dobra općine Čačinci

Crkva sv. Georgija Crkva sv. Georgija sagrađena je 1719. godine na mjestu nekadašnje stare rimokatoličke crkve kao jednobrodna crkva s polukružnom apsidom. Crkva je građena u kombinaciji kamena i opeke, te je rastvorena polukružnim prozorskim otvorima od kojih su neki kasnije zazidani. Glavno pročelje je u donjoj zoni rastvoreno trima polukružnim ulazima od koji su …

Kulturna dobra općine Čačinci Read More »

Kulturna dobra općine Lovas

Crkva sv. Mihaela Arkanđela Stara crkva, podignuta 1769. u kasnobaroknom stilu na uzvišici naselja, porušena je u Domovinskom ratu i na istom mjestu je sagrađena nova. Longitudinalna je jednobrodna građevina sa segmentnom apsidom uz koju se nadovezuje kvadratna sakristija.Glavno pročelje, naglašeno središnjim rizalitom koji slijedi liniju zvonika, ukrašeno je lezenama s polupilastrima. Portal je istaknut …

Kulturna dobra općine Lovas Read More »

Kulturna dobra općine Voćin

Crkva sv. Georgija Pravoslavna crkva Sv. Georgija u Lisičinama je jednobrodna građevina s polukružnom apsidom, izgrađena krajem 18.st. Građena je od lomljenog kamena i opeke, prežbukana i obojana. Zidni plašt je raščlanjen lezenama između kojih se nalaze prozori. Iznad pročelja uzdiže se dvokatni zvonik koji završava profiliranim vijencem, iznad kojeg je stješnjena “lukovica”, koja nosi …

Kulturna dobra općine Voćin Read More »

Kulturna dobra općine Ervenik

Arheološko nalazište Kegljuša kod zaselka Sučevići U predjelu zvanom Kosa koji se prostire južno od kanjona rijeke Zrmanje, između sela Mokro Polje i Pađene, nalazi se više desetaka prapovijesnih tumula i raznih suhozidnih struktura. Arheološka istraživanja predmetnih tumula do sada nisu provedena, ali se na temelju površinskih nalaza ulomaka keramike može reći da pripadaju razdoblju …

Kulturna dobra općine Ervenik Read More »

Kulturna dobra općine Nuštar

Crkva sv. Georgija Crkva je sagrađena 1758. na uzvišici sela u duhu kasnog baroka kao jednobrodna građevina s poligonalnom apsidom i rizalitno istaknutim zvonikom uz glavno pročelje. Zvonik iz 1808. g. ukrašavaju lezene, pilastri, polukružni prozori, ovulus i oslikane niše. Klasicistički zabat stepenasto je oblikovan. Nad lađom je drveni bačvasti svod, a svetište je zasvedeno …

Kulturna dobra općine Nuštar Read More »

Kulturna dobra općine Đulovac

Stari grad Dobra kuća Sjeveroistočno od Daruvara nalaze se ostaci srednjevjekovnog utvrđenog grada Dobra kuća. Unutar zidova tlocrtno nepravilnog oblika nalazi se glavna kula. Ona je pravilnog, četvrtastog oblika, sa zidovima debljine do 1.5 metara. Sagrađena je na živoj stijeni. Ulaz u kulu se nalazio na prvome katu. Još su vidljivi tragovi prostorija koje su …

Kulturna dobra općine Đulovac Read More »