Crkva sv. Frane

Znamenitosti Paga – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Paga. Kulturno-povijesnu baštinu na području Paga sačinjavaju 28 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji znanje i vještine, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka …

Znamenitosti Paga – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »

Kulturna dobra općine Tisno

Na području općine Tisno nalazi se 25 kulturnih dobara. 11 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a …

Kulturna dobra općine Tisno Read More »

Kulturna dobra općine Jasenice

Crkva sv. Frane Crkva Sv. Frane sagrađena je prema nacrtima V. Presanija 1841 g. u spomen proboja ceste preko Alana na Velebitu. Tlocrt crkve je raščlanjeni osmerokut upisan u kvadrat, s dva nasuprotna dorska portika. Nad središnjim kvadratom podignuta je osmerokutna kupola. U unutrašnjosti je osmerokut sa zvjezdasto ornamentiranim crno bijelim mramornim podom. Oltarnu palu …

Kulturna dobra općine Jasenice Read More »