Crkva sv. Florijana

Hrvatski narodni dom Križevci

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Križevaca

Na području grada Križevci nalazi se 37 kulturnih dobara. 17 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa, 1 dobro pripada …

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Križevaca Read More »

Kulturna dobra grada Lepoglave

Na području grada Lepoglave nalazi se 26 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 5 dobara pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa, a 1 dobro pripada kategoriji znanje i vještine.

Kulturna dobra grada Klanjec

Na području grada Klanjec nalazi se 14 kulturnih dobara. 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji knjižnična građa, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, a 1 …

Kulturna dobra grada Klanjec Read More »

Kulturna dobra općine Pribislavec

Poklonac sv. Trojstva Poklonac Sv.Trojstva se nalazi u središtu Pribislavca, u blizini župne crkve Sv.Florijana. Izveden je kao zidana kapeličica otvorene s tri strane i nadvišena dvostrešnim krovićem o. 1800g. Karakterizira ga čista forma, miran raspored arhitektonskih elemenata te vitkost i elegancija. Poklonac je tlocrtno četverouglast i ima punu stijenu samo u pozadini. Bočne stijene …

Kulturna dobra općine Pribislavec Read More »