Crkva sv. Filipa i Jakova

Kulturna dobra općine Nerežišća

Na području općine Nerežišća nalazi se 29 kulturnih dobara. 15 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, a 1 dobro pripada kategoriji znanje i …

Kulturna dobra općine Nerežišća Read More »

Kulturna dobra općine Sibinj

Inventar crkve sv. Filipa i Jakova Inventar župne crkve iz 19. st. čine: glavni oltar, slika sv. Josipa, oltarna pala sv. Filipa i Jakova, orgulje, tabernakl i dvije plastike svetaca. Glavni oltar u apsidi je u drvu sa karakterističnim pozlaćenim ukrasima, klasicističkim aplikacijama i oltarnom palom usred retabla sa predstavom Uznesenja BDM. U lađi uz …

Kulturna dobra općine Sibinj Read More »

Kulturna dobra općine Lećevica

Arheološko nalazište nekropola sa stećcima Na lokalitetu Brig u selu Divojevići nalazi se 27 stećaka koji su rasuti na prostoru od otprilike 80m kvadratnih. Centralno mjesto nekropole je gomila u čijem su rubnom prstenu raspoređeni stećci. Oblikovani su u formi masivnih kamenih ploča-sanduka. Većina stećaka nije ukrašena, dok jedan od njih postavljen na rubu humka …

Kulturna dobra općine Lećevica Read More »