Nova gimnazija Vinkovci

Znamenitosti Vinkovaca – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Vinkovaca. Kulturno-povijesnu baštinu na području grada Vinkovci sačinjava 35 kulturnih dobara. 13 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 9 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna …

Znamenitosti Vinkovaca – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »