Crkva sv. Emerika

Kulturna dobra grada Jastrebarsko

Na području grada Jastrebarsko nalazi se 39 kulturnih dobara. 16 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 6 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji znanost i tehnika, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, a …

Kulturna dobra grada Jastrebarsko Read More »

Kulturna dobra općine Đelekovec

Inventar crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije Inventar spomeničkog značaja sastoji se od tri oltara, propovjedaonice, krstionice, orgulja, 2 kamene škropionice, vrata glavnog ulaza, kaleža i zvona. Inventar je nastao većinom krajem 18. i početkom 19. stoljeća predstavlja crkvenu opremu sa stilskim oznakama kasnog baroka i klasicizma. Rjeđe sačuvanim predmetima pripada kalež kasnobaroknog tipa, zvono izrađeno …

Kulturna dobra općine Đelekovec Read More »