Crkva sv. Duha

Kulturna dobra grada Buzet

Na području grada Buzet nalazi se 23 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa.

Kulturna dobra općine Kršan

Na području općine Kršan nalazi se 20 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, a …

Kulturna dobra općine Kršan Read More »

Kulturna dobra općine Brod Moravice

Na području općine Brod Moravice nalazi se 16 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština.

Kulturna dobra općine Lovreć

Na području općine Lovreć nalazi se 12 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa.

Kulturna dobra općine Markušica

Inventar parohijske crkve sv. Duha Ikonostas s 49 ikona je oslikan krajem 18. st. u duhu baroknog klasicizma s elementima tradicionalnog ikonopisa. Vjerojatno da je ikone slikao Dimitrije Bačević. Njegov je rad i ikona Hrist na poleđini naslona Arhijerejskog trona. Četiri ripide u okruglim medaljonima od lima prikazuju svetitelje i scene velikih praznika. Mali obredni …

Kulturna dobra općine Markušica Read More »

Kulturna dobra općine Veliki Grđevac

Crkva Sošestvija Sv. Duha (Svete Trojice) Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užim i nižim pravokutnim svetištem i zvonikom nad glavnim pročeljem. Krovište je dvostrešno, nad apsidom višestrešno i pokriveno limom. Crkva je svođena češkim svodovima odijeljenim pojasnicama oslonjenim na polustupove uz bočne zidove. Pjevalište je smješteno uz zapadni pročelni zid te počiva na dva stuba …

Kulturna dobra općine Veliki Grđevac Read More »

Kulturna dobra općine Feričanci

Orgulje u crkvi Svetog Duha Orgulje s 10 registara, manualom i pedalom, mehaničkog sisteme, djelo su anonimnog majstora, premda se s mnogo vjerojatnosti mogu pripisati pečuškom graditelju Franzu Fochtu, negdje oko 1860. Opseg je manuala C-f3, a pedala C-a. Orgulje su kvalitetno djelo, lijepa zvuka, čuvane i popravljane. U ogradu kora ugrađen je slijepi prospekt …

Kulturna dobra općine Feričanci Read More »

Kulturna dobra općine Posedarje

Lergova gradina Lergova gradina se nalazi u blizini Slivnice Gradina je duga oko 280 m i široka oko 160 m. Gradina je bila opasana bedemom debelim nekoliko metara, izgrađenim u megalitskom stilu. Lice bedema se najbolje vidi na istočnoj strani gradine. Bedem je dijelom izgrađen od velikih pravilno klesanih kamenih blokova koji su složeni u …

Kulturna dobra općine Posedarje Read More »

Kulturna dobra općine Bale – Valle

Crkva sv. Marije Velike s arheološkim nalazištem Ostaci ranosrednjovjekovne crkve sv. Marije Velike (Sta Maria Alta) i samostanskog sklopa nalaze se oko 3 km zapadno od Bala. Kompleks se prostire na površini od otprilike 4000 m, a sagrađen je na ostacima antičke vile rustike. Obuhvaća trobrodnu, troapsidalnu bazilikalnu crkvu iz 8 st. s romaničkom dogradnjom, …

Kulturna dobra općine Bale – Valle Read More »

Kulturna dobra općine Pisarovina

Crkva sv. Marije Magdalene Crkva sagrađena 1749. godine ima kasnobarokni karakter, što se očituje u centralnoj tlocrtnoj dispoziciji četverolista formiranog tlocrtno kvadratnim brodom s pridruženim plitkim bočnim kapelama, konkavnim suženjem prema svetištu te prostorom pjevališta. Naglasak u unutrašnjosti stavljen je na centralan prostor broda nadvišen kupolastim svodom oslikanim krajem devetnaestog stoljeća figuralnim prikazima svetaca i …

Kulturna dobra općine Pisarovina Read More »