Crkva sv. Dimitrija

Kulturna dobra općine Erdut

Na području općine Erdut nalazi se 23 kulturnih dobara. 12 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština.

Kulturna dobra grada Pleternice

Na području grada Pleternice nalazi se 12 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Kulturna dobra općine Drenje

Orgulje u crkvi sv. Mihovila Arkanđela Orgulje mehaničkog sistema sa 10 registara, manualom i pedalom neutvrđenog graditelja, navodno iz Pečuha, identične su s orguljama koje je u Feričancima gradio pečujski majstor Franc Focht. Orgulje su posve zapuštene i izvan funkcije. Prema tradiciji bile su dar biskupa Strossmayera. Lokacija: Drenje Klasifikacija: glazbeni instrument Oznaka kulturnog dobra: …

Kulturna dobra općine Drenje Read More »