Crkva sv. Brcka

Stari grad Veliki Kalnik - detalj

Kulturna dobra općine Kalnik

Inventar crkve sv. Brcka Pokretna kulturna dobra koja se sastoje od glavnog oltara sv. Brcka, bočnog oltara u kapeli sv. Valentina, krstionice, slike sv. Jurja, reljefa Rođenja Kristovog, te zvona, nastala su u vremenskom rasponu od 15. do 19. stoljeća. Osobitu vrijednost predstavlja rijedak primjer srednjovjekovne plastike – drveni gotički reljef Kristova rođenja. Slika sv. …

Kulturna dobra općine Kalnik Read More »

Kulturna dobra općine Brckovljani

Kapela Pohođenja Marijinog Jednobrodna neogotička kapela podignuta je u središtu naselja, na groblju, u blizini župne crkve. Sagrađena je kao zavjetna kapela 1864. g. po projektu graditelja Pfeifenbergera. Pravokutnog je broda s užom trostranom apsidom, bočnim kapelama te zvonikom iznad glavnog pročelja završenog visokom i strmom piramidalnom kapom. Unutrašnjost je oslikana neostilskim geometrijskim i biljnim …

Kulturna dobra općine Brckovljani Read More »