Crkva sv. Benedikta

Kulturna dobra općine Martijanec

Na području općine Martijanec nalazi se 16 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština.

Kulturna dobra grada Ivanić-Grad

Na području grada Ivanić-Grad nalazi se 14 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji tradicijski obrti, 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština.

Kulturna dobra općine Stupnik

Crkva sv. Benedikta U naselju Donji Stupnik, na blago povišenom platou, neposredno uz raskrižje povijesnih putova, nekada ograđena cinktorom, a danas neprimjerenim zidom, smještena je kapela Sv. Benedikta. Na ovoj lokaciji bila je drvena kapelica sagrađena 1650. godine koju će zamijeniti zidana, sagrađena već krajem 17. stoljeća, točnije 1696. godine. Položena u smjeru istok-zapad eksponirana …

Kulturna dobra općine Stupnik Read More »

Kulturna dobra općine Petrovsko

Crkva sv. Benedikta Crkva sv. Benedikta u Petrovskom sagrađena je sredinom 18. st. pod patronatom grofovske obitelji Keglević. Smještena je na brijegu pored groblja. Prostor definiraju kvadratični brod, nešto uže, oblo, križno svođeno svetište i južna sakristija. Vanjština je raščlanjena plitkim lezenama, jednostavno oblikovanim otvorima i velikim masivnim zvonikom. Unutrašnjost je dekorirana iluzionistički slikanim retablima …

Kulturna dobra općine Petrovsko Read More »

Kulturna dobra općine Kapela

Crkva sv. Benedikta Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užim, polukružno zaključenim svetištem, sakristijom južno uz svetište i zvonikom na zapadnom pročelju. Svođena je češkim svodovima u brodu, apsida polukupolom, ravnog stropa u sakristiji. Pjevalište je podignuto na dva masivna stuba s unutarnje strane zida glavnog pročelja. Zidne plohe eksterijera ritmizirane su pilastrima, lezenama te motivom …

Kulturna dobra općine Kapela Read More »

Kulturna dobra općine Mače

Crkva Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije i župni dvor Jednobrodna župna crkva Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije, smještena je uz glavnu prometnicu naselja Mače. Križni tlocrt crkve čine pravokutna lađa, neznatno uže svetište, dvije polukružne bočne kapele, zvonik sa sakristijom smješten između južne kapele i svetišta. U pisanim izvorima crkva se spominje prvi puta 1444. …

Kulturna dobra općine Mače Read More »