Crkva sv. Arhangela Mihajla i Gavrila

Kulturna dobra općine Vrhovine

Ličko prelo Ličko prelo je specifičan radni sastanak s radnim i zabavnim dijelom, karakterističan za čitavo područje Like. Jednako je važna tradicija i s primorske strane u selima podno Velebita i selima podno Velike Kapele. Povijesni podaci o ličkom prelu poznati su preko usmene predaje i na temelju etnografskih opisa sredine 20. stoljeća. Lokacija: Vrhovine …

Kulturna dobra općine Vrhovine Read More »

Kulturna dobra općine Farkaševac

Crkva sv. Arhangela Mihajla i Gavrila Kasnobarokna crkva s kraja 18. stoljeća je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s polukružno zaključenim svetištem odijeljenim ikonostasom i zvonikom u središnjoj osi glavnog pročelja. Prostor broda nadsvođen je češkim kapama, a svetište bačvastim svodom sa susvodnicama i polukupolom nad apsidom. Zanimljiv je oslik interijera koji prikazuje parove pilastara korintskih …

Kulturna dobra općine Farkaševac Read More »