Crkva sv. Antuna

Kulturna dobra grada Sveti Ivan Zeline

Na području grada Sveti Ivan Zeline nalazi se 32 kulturnih dobara. 12 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 11 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Kulturna dobra općine Netretić

Na području općine Netretić nalazi se 16 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Kulturna dobra općine Žminj

Na području općine Žminj nalazi se 14 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 …

Kulturna dobra općine Žminj Read More »

Kulturna dobra općine Kanfanar

Na području općine Kanfanar nalazi se 11 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština.

Kulturna dobra grada Zabok

Dvorac Bračak Dvorac Kulmer smješten je u naselju Bračak pored Zaboka. Sagrađen je 1890. g. po nacrtima inženjera A. Seća nedugo nakon što je grof Kulmer kupio posjed. Jednokatna građevina „L“ tlocrta ima dva krila – zapadno i južno – u čijem je spoju, prema jugozapadu, uglovna kula. U dvorac se ulazi s druge „unutarnje“ …

Kulturna dobra grada Zabok Read More »

Kulturna dobra općine Sveti Petar Orehovec

Crkva sv. Antuna i ostaci kaštela – dvorca s gospodarskim posjedom Crkva je sagrađena 1822. godine kao klasicistička građevina pravokutnog broda s polukružno zaključenim svetištem iste širine pored kojeg je sa sjeverne strane smještena sakristija, a uz nju 1913.g. prigrađen stan za svećenika. Ispred zapadnog pročelja dograđen je 1881. zvonik. Unutrašnjost je presvođena češkim svodovima. …

Kulturna dobra općine Sveti Petar Orehovec Read More »

Kulturna dobra općine Višnjan – Visignano

Crkva sv. Jakova Jednobrodna romanička crkvica s upisanom apsidom i zvonikom na preslicu. U unutrašnjosti su sačuvane zidne slike majstora Dominika iz Udina iz polovice 16. st., ispod kojih se nalazi stariji sloj geometrijskog uzorka, najvjerojatnije iz romaničkog perioda. Na trijumfalnom luku nalazi se Navještenje, u apsidi Bog otac i Apostoli, a na bočnim zidovima …

Kulturna dobra općine Višnjan – Visignano Read More »

Kulturna dobra općine Barban

Crkva sv. Jakova Jednobrodna gotička crkvica, izduženog pravokutnog tlocrta, ravnog začelja. Pročelje je raščlanjeno jednostavnim kamenim profiliranim portalom i po jednim kvadratnim prozorom sa svake strane te zaključeno zvonikom na preslicu sa jednim lukom za zvono. Zvjezdolika rozeta s izvornog pročelja ugrađena u sjeverni zid. U unutrašnjosti sačuvane zidne slike domaćeg majstora iz druge pol. …

Kulturna dobra općine Barban Read More »

Kulturna dobra općine Lobor

Orgulje u crkvi Marije Gorske Mali pozitiv sagrađen 1750. g. mehaničkog sustava s povlačnicama i pet registara, bez pedala, vrsno je djelo nepoznatog graditelja. Jasnoga je baroknog zvuka i zanimljivog glazbenog sustava, posebno s obzirom na registar-miksturu. Vrsnoćom izvedbe odlikuje se i vrlo lijepo, stilsko kućište, dobro usklađeno sa crkvenim ambijentom. Na visokom marmoriziranom postolju …

Kulturna dobra općine Lobor Read More »