Crkva sv. Antuna Padovanskog i župni dvor

Kulturna dobra grada Senj

Na području grada Senj nalazi se 27 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro …

Kulturna dobra grada Senj Read More »

Kulturna dobra općine Jasenovac

Na području općine Jasenovac nalazi se 11 kulturnih dobara. 2 dobra pripadaju kategoriji memorijalna baština, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 …

Kulturna dobra općine Jasenovac Read More »