Crkva Sošestvija Sv. Duha

Muzej grada Koprivnice

Znamenitosti Koprivnice – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Koprivnice. Kulturno-povijesnu baštinu na području Koprivnice sačinjava 31 kulturno dobro. 14 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična …

Znamenitosti Koprivnice – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »

Kulturna dobra općine Veliki Grđevac

Crkva Sošestvija Sv. Duha (Svete Trojice) Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užim i nižim pravokutnim svetištem i zvonikom nad glavnim pročeljem. Krovište je dvostrešno, nad apsidom višestrešno i pokriveno limom. Crkva je svođena češkim svodovima odijeljenim pojasnicama oslonjenim na polustupove uz bočne zidove. Pjevalište je smješteno uz zapadni pročelni zid te počiva na dva stuba …

Kulturna dobra općine Veliki Grđevac Read More »