Kulturna dobra općine Markušica

Inventar parohijske crkve sv. Duha Ikonostas s 49 ikona je oslikan krajem 18. st. u duhu baroknog klasicizma s elementima tradicionalnog ikonopisa. Vjerojatno da je ikone slikao Dimitrije Bačević. Njegov je rad i ikona Hrist na poleđini naslona Arhijerejskog trona. Četiri ripide u okruglim medaljonima od lima prikazuju svetitelje i scene velikih praznika. Mali obredni …

Kulturna dobra općine Markušica Read More »