Crkva Rođenja sv. Ivana Krstitelja

Kulturna dobra općine Drenovci

Crkva sv. Mihaela Smještena je na prostranom platou u centru naselja, građena 1797. u baroknom stilu. Visoki zvonik dominira nad glavnim pročeljem koje je rasčlanjeno dvojnim pilastrima. Sa strana je po jedna polukružna niša s kipovima svetaca. Pročelje je horizontalno podijeljeno visokim kordonskim vijencem. Prizemna sakristija uz svetište jednostavne je kvadratne tlocrtne koncepcije.Longitudinalna lađa s …

Kulturna dobra općine Drenovci Read More »

Kulturna dobra općine Vrpolje

Arheološko nalazište “Dobrevo” Kasnobrončanodobna nekropola s paljevinskim ukopom, na osnovi brončanog i keramičkog materijala pripada vremenu kasnog brončanog doba (BrD – Ha A1) te se svojim nalazima brončanih priloga u grobovima ističe među istovrsnim nekropolama grupe Gređani. Lokacija: Stari Perkovci Klasifikacija: arheološka baština Vrijeme nastanka: 14 st.p.n.e. do 12 st.p.n.e. Oznaka kulturnog dobra: Z-1712 Vrsta: …

Kulturna dobra općine Vrpolje Read More »