Crkva Presvetog Trojstva

Kulturna dobra općine Gola

Tradicijska okućnica, Petra Preradovića 25 Tradicijska okućnica u Goli formirana je tipičnim tradicijskim i gospodarskim zgradama, a to su: kuća, dva koša za kukuruz – „Komora“, pomoćna zgrada, bunar, štala i štagalj. Zgrade su dio narodnoga graditeljstva karakteristične za okućnicu, „dvor“, koja je do danas sačuvala prostorne i arhitektonske vrijednosti još iz doba formiranja, odnosno …

Kulturna dobra općine Gola Read More »

Kulturna dobra grada Donja Stubica

Crkva Presvetog Trojstva Trobrodna crkva smještena u centru naselja, pravilno orijentirana, glavnim pročeljem okrenuta prema parku. Sjeverno od svetišta nalazi se sakristija, a na zapadnom dijelu cijelom širinom proteže se pjevalište. Poligonalno svetište iz 15. st. najstariji je dio crkve, a na trijumfalnom luku otkrivene su i gotičke freske. U središnjoj osi klasicističkog pročelja nalazi …

Kulturna dobra grada Donja Stubica Read More »

Kulturna dobra općine Legrad

Crkva sv. Jelene Sagrađena je na mjestu starije drvene kapele 1763. godine, a naknadnom adaptacijom u 19. stoljeću dobiva sadašnji izgled. Jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta s užim, poligonalno zaključenim svetištem uz koje je sjeverno smještena sakristija, a pred glavnim zapadnim pročeljem zvonik. Brod i svetište nadsvođeni su češkim kapama s naslikanim prikazom Sv. Trojstva …

Kulturna dobra općine Legrad Read More »

Kulturna dobra općine Radoboj

Crkva Presvetog Trojstva Crkva je smještena nedaleko od središta naselja u udolini. Prvi put se spominje 1334. g., a današnji izgled poprima tijekom 18. i 19. st. Tlocrt crkve varijacija je trolista s prigrađenim volumenom sakristije između svetišta i južne bočne kapele. Od srednjovjekovnog razdoblja ostalo je samo poligonalno svetište sa zvjezdastim svodom, koji je …

Kulturna dobra općine Radoboj Read More »

Kulturna dobra općine Pisarovina

Crkva sv. Marije Magdalene Crkva sagrađena 1749. godine ima kasnobarokni karakter, što se očituje u centralnoj tlocrtnoj dispoziciji četverolista formiranog tlocrtno kvadratnim brodom s pridruženim plitkim bočnim kapelama, konkavnim suženjem prema svetištu te prostorom pjevališta. Naglasak u unutrašnjosti stavljen je na centralan prostor broda nadvišen kupolastim svodom oslikanim krajem devetnaestog stoljeća figuralnim prikazima svetaca i …

Kulturna dobra općine Pisarovina Read More »