Crkva Presvetog Trojstva

Kulturna dobra općine Konavle

Na području općine Konavle nalazi se 43 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 10 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština, 1 …

Kulturna dobra općine Konavle Read More »

Muzej grada Koprivnice

Znamenitosti Koprivnice – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Koprivnice. Kulturno-povijesnu baštinu na području Koprivnice sačinjava 31 kulturno dobro. 14 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična …

Znamenitosti Koprivnice – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »

Kulturna dobra grada Čabar

Na području grada Čabar nalazi se 26 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 3 dobra pripadaju kategoriji memorijalna baština, 2 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji usmena predaja, izričaji i …

Kulturna dobra grada Čabar Read More »

Kulturna dobra općine Sveta Nedelja

Na području općine Sveta Nedelja nalazi se 15 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji znanje i vještine.

Kulturna dobra grada Daruvar

Na području grada Daruvar nalazi se 14 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro …

Kulturna dobra grada Daruvar Read More »

Kulturna dobra općine Krašić

Na području općine Krašić nalazi se 14 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština.

Kulturna dobra općine Veliko Trojstvo

Orgulje u crkvi Presvetog Trojstva Orgulje s 11 registara, 1 manualom i pedalom, opus Josipa Otoniča iz Maribora, građene su početkom 19. st. Zbog izvorne uščuvanosti, kao najveće Otončevo djelo sačuvano u Hrvatskoj, predstavljaju znatnu organološku vrijednost. Na užem postolju i u neorganskoj vezi s njim, uzdiže se prospekt s dva visoka bočna, cilindrična tornja …

Kulturna dobra općine Veliko Trojstvo Read More »

Kulturna dobra općine Visoko

Arheološko nalazište “Utvrda Čanjevo” Utvrda se nalazi na području istoimenog sela, na području općine Visoko. S ove utvrde pruža se pogled na Kalnik, Moslavačku goru i Medvednicu, što upućuje na njezinu geostratešku važnost u prošlosti. Prema spoznajama iz dosadašnjih arheoloških istraživanja, utvrda Čanjevo je vjerojatno na početku bila manji plemićki burg izgrađen u drugoj polovici …

Kulturna dobra općine Visoko Read More »

Kulturna dobra općine Nedelišće

Orgulje u crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije Zvučni potencijal kao i neki drugi detalji upućuju na pretpostavku da bi graditelj tih orgulja mogao biti Mihael Heferer, dok se kao godina gradnje pretpostavlja 1882. koja je pronađena zapisana na zračnici. Orgulje su srednjeeuropskog tipa s 12 registara, mehaničkog sistema. Kućište je bolje očuvano i predstavlja kvalitetanneogotički …

Kulturna dobra općine Nedelišće Read More »

Kulturna dobra općine Rovišće

Crkva sv. Petke Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta sa zaobljenim svetištem širine jednake brodu i zvonikom na glavnom pročelju. Nadsvođena je češkim kapama odijeljenim pojasnicama, a apsida polukalotom. Pjevalište počiva nad širokim lukom, ograđeno ravnom zidanom ogradom. Krovište je dvostrešno, pokriveno crijepom, a zvonik piramidalnom limenom kapom. Smještena na ravnom, travnatom terenu unutar naselja. Crkva je …

Kulturna dobra općine Rovišće Read More »