Crkva Presvetog Srca Isusova

Kulturna dobra općine Župa Dubrovačka

Na području općine Župa Dubrovačka nalazi se 30 kulturnih dobara. 12 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 8 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.

Stari grad Đurđevac

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Đurđevca

Na području grada Đurđevca nalazi se 13 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji usmena predaja, izričaji i jezik, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji …

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Đurđevca Read More »

Kulturna dobra općine Velika Pisanica

Kalvinistička crkva Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s polukružnim svetištem i zvonikom postavljenim istočno uz glavno pročelje. Natkriva je dvostrešan krov s crijepom, dok je nad zvonikom limena piramidalna kapa. Unutrašnjost je tipična za kalvinske crkve, skromno oblikovana i odlikuje se jednostavnošću. Prostor je natkriven drvenim ožbukanim, u plavo obojenim stropom skošenim u rubnim dijelovima. Kalvinska …

Kulturna dobra općine Velika Pisanica Read More »